h160vermaningkleur

   


bord 2021 2022

   
 foto-eerste-steen  439-foto2e-steen

                          

   

Doopsgezinde Gemeente Feanwâlden

Dopen wat mondig is, spreken dat bondig is, vrij in het Christelijk geloven, daden gaan woorden te boven

   
   

Eerst volgende kerkdienst

24 okt 2021;
09:30AM - 11:00AM
geen dienst
31 okt 2021;
10:00AM - 11:00AM
Da. Geja Laan
   

diensten gemist

   

kopij voor kerk blad 'de Schakel' voor 18 uur

01 nov 2021
06:00PM -
Inlever datum kopy Schakel
10 jan 2022
06:00PM -
Inlever datum kopy Schakel
   

agenda eerstvolgende activiteit

Geen evenementen
   

eerstvolgende DB/KB vergadering

Geen evenementen
   

eerstvolgende ledenvertoeving

Geen evenementen
   


Liturgiecommissie:
De eredienst is één van de  centrale punten in het kerkelijk leven.
De liturgiecommissie stelt samen met de predikant de standaard liturgie op
De liturgie voor byzondere diensten met een speciaal karakter worden samengesteld met deelnemers in diensten, b.v. jongeren samen met de predikant. 
De leden houden zich op de hoogte van ideeën over liturgische vernieuwing.

Contactadres:  Zr. G.  Zoethout-Bosgraaf of Br. Kees Haremaker (zie KR)

LITURGIE:

DOOPSGEZINDE GEMEENTE FEANWÂLDEN

Orde van dienst voor de eigen predikant

De Paaskaars wordt vooraf door de koster(es) aangestoken.

Woorden: ‘We worden welkom geheten door het licht van Christus.’

We zingen met elkaar bijvoorbeeld: Lied 437, Licht in de nacht of Mijn lamp

ontsteekt u, o Heer (staande)

Votum (staande)

Lied (staande)

Gebed

Lied

Lezing Oude Testament

Lied

Lezing Nieuwe Testament

Lied

Overweging

Muzikaal intermezzo

Lied (eventueel)

Gebeden:voorganger, persoonlijk gebed, Onze Vader

Lied

Open ruimte

Zegenbede (staande)

Afsluiting met een lied bijvoorbeeld: Dream fan Johannes, Hear wy freegje no,

Vrede wens ik je toe, Lied 416 of Hear wês mei ús oant in oare kear

   

Aanwezigen  

We hebben 249 gasten en geen leden online

   

Informatie zaalhuur  

   

Laatste wijziging  

  • Laatste wijziging zondag 17 oktober 2021, 15:19:35.
   

inloggen of registreren  

   

De 5 meest populaire artikelen

 2015-03-31
 2015-03-29
 2015-02-28
1722 Onderhoud
 2015-03-11