h160vermaningkleur

   

foto-eerste-steen                            439-foto2e-steen

   

Menniste Gemeente Feanwâlden

Dope hwat mounich is, sprekken dat bounich isyn it Kristelik leauwen frij, in died stribbet wurden foarbij

   
   


Hertlik wolkom bêste  Gast op dizze webside, en surf rêstich efkes om, en nei jo besite teken ek efkes it besikersboek 
DG Feanwlden Vermaning Pastorie 2016 kleinformaat

 

Bloemstukjes-avondmaalsdienst-24-03-2016.JPG
Bloemstukjes foardat dizze op de tafels waarden gaadlik 
(sjoch hjir njonken)

Avondmaalsdienst-opstelling.JPGtafelopstelling wilens Hillich Nachtmiel
Hjirby is altyd de flagge fan Honduras oanwêzich

Leden en of belangstellenden fan ús gemeente kinnen him op de site oanmelde, sjoch it menu 'Jo kinne inloggen' hjir oan de rechterkant

It nije 
jiertema foar it seizoen 2018 - 2019 is: "Geef mij nu je angst..."

 Folgjende tsjinst: 

De tsjerke stiet oan de Suderwei 8, 9269 TZ, Feanwâlden,

qr code without logo

telefoan yn de Skeakel:0628 413720                                anbi pictogram
ANBI  

 

   

akt. earst 60 dgn

No events
   

Wy noegje út om......:

   

Wa is oanwêzich?  

Wy hawwe 946 gasten en gjin leden online

   

Jo kinne inloggen  

   

Lêste wiziging  

Lêste wiziging snein 07 juny 2020, 00:19:45.
   

De 5 Meast Populêre Artikels

 2015-03-31
 2015-03-29
 2015-02-28
1722 Onderhoud
 2015-03-11