h160vermaningkleur

   

bord 2021 2022

   
foto-eerste-steen 439-foto2e-steen
   

Menniste Gemeente Feanwâlden

Dope hwat mounich is, sprekken dat bounich isyn it Kristelik leauwen frij, in died stribbet wurden foarbij

   
   

Earste folgjende tsjerketsjinst

No events
   

tsjinsten mist

   

kopy foar tsjerketydskrift 'de Schakel' foar 18.00 oere

01 nov 2021
06:00PM -
Ynleverje datum kopy Schakel
   

aginda folgjende aktiviteit

No events
   

KR\KB verg. byienkomsten (Frl)

No events
   

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Bazaar 2014

De taarten gemaakt door de verschillende 'bakster's'

Da. Geja Laan in afwachting van de dingen die komen gaan!!!

br's  Dirk Room & Eppie Sikkens achter de boeken

 

 

'Tomke' voor de foto's in afwachting van.....

Zr. Marijke Sinnige

 Br. Jitse Krol bedient het draaiend rad met 30 ronden

 Gezellig rondom 'Tomke'

Br. Jaaco & Zr. Mattie verzorgen de catering

Foto's gemaakt met de iphone door Br. Kees Haremaker

   

akt. earst 60 dgn

01 nov 2021
06:00PM -
Ynleverje datum kopy Schakel
   

Wy noegje út om......:

   

Wa is oanwêzich?  

Wy hawwe 964 gasten en gjin leden online

   

Jo kinne inloggen  

   

Lêste wiziging  

Lêste wiziging freed 01 oktober 2021, 10:29:49.
   

De 5 Meast Populêre Artikels

 2015-03-31
 2015-03-29
 2015-02-28
1722 Onderhoud
 2015-03-11