h160vermaningkleur

   

foto-eerste-steen                            439-foto2e-steen

   

Menniste Gemeente Feanwâlden

Dope hwat mounich is, sprekken dat bounich isyn it Kristelik leauwen frij, in died stribbet wurden foarbij

   
   
×

Flater

There was a problem loading image bord-2014-2015.jpg


Webside op basis fan CMS (Content Managing System)
Kees Haremakerw: www.haremaker.nl

Hosting: 
Web2hostSteenwijk: w: www.web2host.nl

Foto's: 
Menniste Gemeente Feanwâlden
en ek dejinge dy tastimming hawwe jûn foar de presintaasje dêrfan. 

Webmaster
Kees Haremakerw: www.haremaker.nl

Ferantwurding: de tsjerkeried fan de Menniste Gemeente Feanwâlden
©2015

   

akt. earst 60 dgn

No events
   

Wy noegje út om......:

   

Wa is oanwêzich?  

Wy hawwe 698 gasten en gjin leden online

   

Jo kinne inloggen  

   

Lêste wiziging  

Lêste wiziging sneon 21 novimber 2020, 13:13:36.
   

De 5 Meast Populêre Artikels

 2015-03-31
 2015-03-29
 2015-02-28
1722 Onderhoud
 2015-03-11