h160vermaningkleur

   

bord 2021 2022

   
foto-eerste-steen 439-foto2e-steen
   

Menniste Gemeente Feanwâlden

Dope hwat mounich is, sprekken dat bounich isyn it Kristelik leauwen frij, in died stribbet wurden foarbij

   
   

Earste folgjende tsjerketsjinst

No events
   

tsjinsten mist

   

kopy foar tsjerketydskrift 'de Schakel' foar 18.00 oere

13 jun 2022
06:00PM -
Ynleverje datum kopy Schakel
   

aginda folgjende aktiviteit

No events
   

KR\KB verg. byienkomsten (Frl)

No events
   
×

Flater

There was a problem loading image bord-2014-2015.jpg


De Friese vertaling van deze pagina wordt aan gewerkt.

De Fryske oersettingen fan dizze siden wurdt oan wurke.

©www.dgfeanwalden.nl

Disclaimer voor www.dgfeanwalden.nl
webmaster, hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot www.dgfeanwalden.nl en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden. 
webmaster behoudt zich daarbij ACBR  het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
Beperkte aansprakelijkheid
webmaster spant zich in om de inhoud van www.dgfeanwalden.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op www.dgfeanwalden.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van webmaster.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op www.dgfeanwalden.nl. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.
Voor op www.dgfeanwalden.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan webmaster nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij webmaster en haar bezoekers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van webmaster als vertegenwoordiger van de kerkenraad van de Doopsgezinde Gemeente, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 
Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd, en aangepast voor deze specifieke website.

De webmaster

   

akt. earst 60 dgn

13 jun 2022
06:00PM -
Ynleverje datum kopy Schakel
   

Wy noegje út om......:

   

Wa is oanwêzich?  

Wy hawwe 771 gasten en gjin leden online

   

Jo kinne inloggen  

   

Lêste wiziging  

Lêste wiziging freed 01 oktober 2021, 10:29:49.
   

De 5 Meast Populêre Artikels

 2015-03-31
 2015-03-29
 2015-02-28
1722 Onderhoud
 2015-03-11