h160vermaningkleur

   

foto-eerste-steen                            439-foto2e-steen

   

Menniste Gemeente Feanwâlden

Dope hwat mounich is, sprekken dat bounich isyn it Kristelik leauwen frij, in died stribbet wurden foarbij

   

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

A Goeie Gast

Hier is het schema van de diensten in het huidige jaar
(er zijn enkele bestanden gekoppeld, dit wordt nog verder ingevuld, is dus in ontwikkeling)

 

maand
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december
zondag
1 geen dienst
 2 geen opname
 7 geen opname
 2
 6
 3
 1
 5
 3
zondag
 12 gez. Damwâld
 9, 13, 14 
geen opnamen
 9
 13
 10
 8
 12
 10
zondag
15
 19 Gez. Buitenpost
 16 geen opname
 16
 20
 17
 15
 19
 17
zondag
22
 23
 27
 24
 22
 26
 24, 25
zondag
 30
 29
 31
   

akt. earst 60 dgn

No events
   

Wy noegje út om......:

   

Wa is oanwêzich?  

Wy hawwe 946 gasten en gjin leden online

   

Jo kinne inloggen  

   

Lêste wiziging  

Lêste wiziging sneon 21 novimber 2020, 13:13:36.
   

De 5 Meast Populêre Artikels

 2015-03-31
 2015-03-29
 2015-02-28
1722 Onderhoud
 2015-03-11