h160vermaningkleur

   

foto-eerste-steen                            439-foto2e-steen

   

Menniste Gemeente Feanwâlden

Dope hwat mounich is, sprekken dat bounich isyn it Kristelik leauwen frij, in died stribbet wurden foarbij

   
   


De Fryske oersettingen fan dizze siden wurdt oan wurke en dêrnei publisearre, oant salang kinne jo yn elk gefal dizze site besjen
Béste Gast

 

Klik hier boven voor de informatie over:

1e Doelstelling

2e Ynformaasje

3e Skiednis DG Feanwâlden

4e Hoe lid wurde?

   

akt. earst 60 dgn

No events
   

Wy noegje út om......:

   

Wa is oanwêzich?  

Wy hawwe 655 gasten en gjin leden online

   

Jo kinne inloggen  

   

Lêste wiziging  

Lêste wiziging sneon 21 novimber 2020, 13:13:36.
   

De 5 Meast Populêre Artikels

 2015-03-31
 2015-03-29
 2015-02-28
1722 Onderhoud
 2015-03-11