h160vermaningkleur

   

foto-eerste-steen                            439-foto2e-steen

   

Menniste Gemeente Feanwâlden

Dope hwat mounich is, sprekken dat bounich isyn it Kristelik leauwen frij, in died stribbet wurden foarbij

   
   


Beste Gast,

Raad v Kerken in Burgum

Onze Doopsgezinde gemeente is ook aangesloten bij de Raad v Kerken in Burgum i.v.m. het feit dat onze gemeente een streekgemeente is, zijn er ook leden en belangstellenden in Burgum woonachtig.

Namens de Doopsgezinde Gemeente, Br Kees Haremaker (zie kerkenraad)

In de Raad van Kerken Burgum werken de Protestantse Gemeente Burgum, de Sint-Martinusparochie, de Doopsgezinde Gemeente en de Vrije Evangelische Gemeente samen. De Raad van Kerken beijvert zich om hier ter plaatse de eenheid onder de christenen te bevorderen door:
• Het stimuleren van onderlinge samenwerking tussen de plaatselijke kerkelijke gemeentes en parochie;
• Samen ons geloof in God te vieren;
• In gezamenlijkheid activiteiten te organiseren die kerkmensen en parochianen bijeen brengt.

Kortom, de Raad van Kerken zet in op wat ons samenbindt en wil het besef van onze eenheid in Christus versterken door ontmoeting, gesprek, vieringen e.d. in een sfeer van openheid van geest, ruimhartigheid en hartelijkheid.

RvK-diensten

Jaarlijks organiseert de RvK Burgum oecumenische vieringen rond de christelijke feesten: 
Op 2e Paasdag, op Pinksterzondag en op 2e Kerstdag. 
Daarnaast is er een Vredesvesper tijdens de vredesweek en zijn er vieringen in de week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen en in het kader van Wereldgebedsdag (eerste vrijdag in maart) 

Contactpersoon: Pieter Koelewijn, tel. 0511-462344 Email: pj.koelewijn@upcmail.nl 

   

akt. earst 60 dgn

No events
   

Wy noegje út om......:

   

Wa is oanwêzich?  

Wy hawwe 728 gasten en gjin leden online

   

Jo kinne inloggen  

   

Lêste wiziging  

Lêste wiziging sneon 21 novimber 2020, 13:13:36.
   

De 5 Meast Populêre Artikels

 2015-03-31
 2015-03-29
 2015-02-28
1722 Onderhoud
 2015-03-11