h160vermaningkleur

   

bord 2021 2022

   
foto-eerste-steen 439-foto2e-steen
   

Menniste Gemeente Feanwâlden

Dope hwat mounich is, sprekken dat bounich isyn it Kristelik leauwen frij, in died stribbet wurden foarbij

   
   

Earste folgjende tsjerketsjinst

No events
   

tsjinsten mist

   

kopy foar tsjerketydskrift 'de Schakel' foar 18.00 oere

01 nov 2021
06:00PM -
Ynleverje datum kopy Schakel
   

aginda folgjende aktiviteit

No events
   

KR\KB verg. byienkomsten (Frl)

No events
   


voorpagina Schakel

Béste Gast

It tsjerketydskrift De Schakel is it tydskrift foar de trije mennistyske gemeenten, Buitenpost, Feanwâlden & Zwaagwesteinde.

de abonnemintsfergoeding wurdt sammele fia de accountants fan 'e gemeenten, foar ús gemeente Feanwâlden is dit
fia Rabobank: NL75 RABO 0343 3016 87

Foar lêzers dy't gjin lid binne of belangstellenden fan ús gemeente yn Feanwâlden, kin de abonnemintsfergoeding ek wurde betelle op:
Rabobank: NL75 RABO 0343 3016 87

Kopiearje yntsjinje:

As jo ​​in stik yn 'e keppeling wolle skriuwe, is it fersyk dit te dwaan yn wurd as in oare tekstferwurker, mei lettertype grutte 12,
kear nij roman lettertype, en stjoer it asjebleaft nei dit e-postadres: e: , fia dit adres sil it tagelyk alle redakteuren berikke.

Minsken sûnder kompjûter kinne dit altyd mei de hân ynleverje oan de redaksje yn jo gemeente, sjoch binnen foarside fan De Schakel,
foar DG Feanwâlden is dit Sr. Klaske vd Wal-Stuiver.

Eksterne abonnees lykas bgl. de ADS & FDS sille it tydskrift yn 'e takomst elektroanysk fia e -post ûntfange.

 

   

akt. earst 60 dgn

01 nov 2021
06:00PM -
Ynleverje datum kopy Schakel
   

Wy noegje út om......:

   

Wa is oanwêzich?  

Wy hawwe 635 gasten en gjin leden online

   

Jo kinne inloggen  

   

Lêste wiziging  

Lêste wiziging freed 01 oktober 2021, 10:29:49.
   

De 5 Meast Populêre Artikels

 2015-03-31
 2015-03-29
 2015-02-28
1722 Onderhoud
 2015-03-11