h160vermaningkleur

   

foto-eerste-steen                            439-foto2e-steen

   

Menniste Gemeente Feanwâlden

Dope hwat mounich is, sprekken dat bounich isyn it Kristelik leauwen frij, in died stribbet wurden foarbij

   
   


Béste Gast

Het kerkblad de Schakel is het blad voor de drie Doopsgezinde Gemeenten, Buitenpost, Veenwouden & Zwaagwesteinde.

het abonnementsgeld wordt via de boekhouders van de gemeenten geïnd, voor onze gemeente Feanwâlden is dit via Rabobank:   NL75 RABO 0343 3016 87

Voor lezers die geen lid of belangstellende zijn van onze gemeente in Veenwouden, kan het abonnementsgeld ook voldaan worden op:
Rabobank:  NL75 RABO 0343 3016 87

Insturen van copij:

Als u een stukje in de Schakel wilt schrijven is het verzoek dit in word of een andere tekstverwerker te doen, met tekengrootte 12, lettertype times new roman, en wilt u dat dan sturen aan dit e-mailadres: schakel@dgfeanwalden.nl , via dit adres komt het tegelijk bij alle redactieleden tegelijk binnen.

Mensen zonder computer kunnen dit altijd met de hand geschreven inleveren aan de redacteur in uw gemeente zie binnenkant voorblad van de Schakel, voor DG Feanwâlden is dit Zr. Klaske vd Wal-Stuiver.

Externe abbonee's zoals b.v. de ADS & FDS krijgen in de toekomst het blad electronisch via email aangeleverd.

   

akt. earst 60 dgn

No events
   

Wy noegje út om......:

   

Wa is oanwêzich?  

Wy hawwe 901 gasten en gjin leden online

   

Jo kinne inloggen  

   

Lêste wiziging  

Lêste wiziging sneon 21 novimber 2020, 13:13:36.
   

De 5 Meast Populêre Artikels

 2015-03-31
 2015-03-29
 2015-02-28
1722 Onderhoud
 2015-03-11