h160vermaningkleur

   

bord 2021 2022

   
foto-eerste-steen 439-foto2e-steen
   

Menniste Gemeente Feanwâlden

Dope hwat mounich is, sprekken dat bounich isyn it Kristelik leauwen frij, in died stribbet wurden foarbij

   
   

Earste folgjende tsjerketsjinst

26 sept 2021;
09:30AM - 03:00PM
Broederschapsdag in Heerenveen
03 okt 2021;
09:30AM - 11:00AM
Da. Geja Laan
   

tsjinsten mist

   

kopy foar tsjerketydskrift 'de Schakel' foar 18.00 oere

01 nov 2021
06:00PM -
Ynleverje datum kopy Schakel
   

aginda folgjende aktiviteit

No events
   

KR\KB verg. byienkomsten (Frl)

No events
   Bêste Gast


Wa binne wy, Menisten 

Klik op ien fan de menu knoppen foar de ynformaasje.

   

akt. earst 60 dgn

01 nov 2021
06:00PM -
Ynleverje datum kopy Schakel
   

Wy noegje út om......:

   

Wa is oanwêzich?  

Wy hawwe 643 gasten en gjin leden online

   

Jo kinne inloggen  

   

Lêste wiziging  

Lêste wiziging tongersdei 23 septimber 2021, 09:46:46.
   

De 5 Meast Populêre Artikels

 2015-03-31
 2015-03-29
 2015-02-28
1722 Onderhoud
 2015-03-11