h160vermaningkleur

   


bord totaal 2022 2023 def

   
 foto-eerste-steen  439-foto2e-steen

                          

   

Doopsgezinde Gemeente Feanwâlden

Dopen wat mondig is, spreken dat bondig is, vrij in het Christelijk geloven, daden gaan woorden te boven

   
   

diensten gemist

   

Eerst volgende kerkdienst

11 dec 2022;
10:00AM - 11:00AM
Da. Geja Laan bijz. Adventsviering
25 dec 2022;
10:00AM - 12:00PM
Da. Geja Laan, Kerstmis viering
   

Nysbrief 'De Skeakel Feanwâlden'

20 jan 2023
06:00PM -
inleveren kopy Nysbrief De Skeakel Feanwâlden
28 jan 2023
08:00AM - 05:00PM
Maandelijkse verschijning Nysbrief 'De Skeakel Feanwâlden'
   

Volgende ledenvertoeving

Geen evenementen
   

Activiteiten agenda

30 nov 2022
02:00PM - 04:00PM
Gesprekskring
10 feb 2023
02:00PM - 04:00PM
Leeskring, Daar waar de kreeften zingen, boek van Delia Owens
   
   Beste: Gast

scannen0038

 De oude Formanje (Vermaning) op de Feanwâlsterwâl

scannen0039
Een dichtgemetselt raam herinnert nog aan de vermaning

scannen0040
De oude pastorie

Het kerkgebouw van een Doopsgezinde Gemeente wordt vaak de Vermaning ( fermanje ) genoemd. In 1790 bevindt zich de vermaning op 'de Wâl'. 
Nu zijn dat de woonhuizen op nummer 38 en 40 in Feanwâlsterwâl. Tot 1865 werd daar gekerkt. 
De boerderij rechts achter de Vermaning op de Wâl was de eerste pastorie.

In 1866 kwamen de huidige Vermaning en pastorie in gebruik.
Op zondag 22 april 1866 werd de inwijdingsdienst gehouden onder leiding van Ds v Calcar

In 1895 werd er een orgel in geplaatst. 

Het interieur onderging in het jaar 1973 een ingrijpende wijziging. 
In 1997 heeft de Vermaning een 'schoonheidsbehandeling' ondergaan.
Toen heeft ook de kroonluchter, als geschenk van velen uit de Gemeente, zijn plaats gekregen. 
In 2013 heeft de kerk en de pastorie een groot onderhoudsbeurt gehad, zoals o.a. restauratie van de toren en ander werk aan het dak, en rondom schilderwerk.
Dak reparatie van pastorie en schilderwerk en als laatste een nieuwe kleur intern van de kerk met verdere aanpassing onder auspitie van een binnenhuisarchitekte.

Geschiedenis

Het is niet bekend hoe oud onze gemeente precies is. Het eerste tastbare bewijs van bestaan dateert uit 1730. In het doopboek van Damwoude staat dat Sepkjen Bienses 'met addestatie na de Veenwouden is gegaan'.

De gemeente bestond toen dus al. Waarschijnlijk is de gemeente gesticht tussen 1600 en 1620.

De doopsgezinden die in Veenwouden ter kerke gingen, kwamen uit de dorpen die liggen tussen Kollum en Gytsjerk aan weerskanten van de huidige spoorlijn van Leeuwarden naar Groningen. Uit deze uitgestrekte gemeente Veenwouden zijn in de loop van de vorige eeuw drie zelfstandige gemeenten ontstaan nl. :Buitenpost, Veenwouden en Zwaagwesteinde.

Ieder heeft een eigen predikant en eigen beleid, maar op een aantal terreinen wordt samengewerkt. Hoewel de regio van onze gemeente kleiner is geworden, is het karakter van een streekgemeente toch blijven bestaan. Onze leden en belangstellenden komend - behalve uit Veenwouden zelf - uit Burgum, Noardburgum, Sumar, Hurdegaryp, Tytsjerk, Ryptsjerk, Gytsjerk, Oentsjerk en Aldtsjerk.

De Vermaning

Het kerkgebouw van een doopsgezinde gemeente wordt vaak Vermaning genoemd.

In de tijd dat doopsgezinden hooguit gedoogd werden en geen in het oog vallend kerkgebouw mochten hebben, stond de Vermaning van onze gemeente ver buiten de dorpskom, nl. op de Veenwoudsterwal. Het leek een gewoon woonhuis (nu nr.38 en nr. 40).

De huidige Vermaning en pastorie werden gebouwd in 1865. Het is een fraai geheel in de bouwstijl van de 19eeeuw. In 1895 kwam er een orgel. 

Het is niet groot (voor de geïnteresseerden: een klavier en een aangehangen pedaal), maar het staat bekend om zijn mooie klank.

Het interieur is zo ingericht dat het niet alleen maar geschikt is voor de zondagse diensten. Waar vroeger de preekstoel en kerkenraadsbanken waren, is nu een katheder op een verhoogde vloer en op de plaats van de gewone banken staan stoelen. In onze kerkruimte kan worden toneelgespeeld, worden concerten gehouden en de gemeente komt er bijeen, naast de wekelijkse diensten, voor de kerst- en of paasmaaltijd.

De enige attributen die nog aan de eerste Vermaning herinneren zijn de koperen collectebussen aan weerszijden van de deur naar de kerkruimte

Schakel 
Tussen de kerk en de pastorie is een ruimte die heel toepasselijk Schakel heet. Deze 'kerkekamer' - zoals hij een eeuw geleden nog heette - wordt veel gebruikt, op zondag voor de zondagsschool en het koffiedrinken na de dienst en door de week voor b.v. vergaderingen, gesprekskringen, bijbelstudie filmhuis avonden en de zusterkring.

Bij de renovatie in 2000 is de Schakel ook geschikt gemaakt voor feestelijke bijeenkomsten in kleine kring.

Pastorie
Bij de beroeping van Ds. Geja Laan heeft zij te kennen gegeven in Sneek te willen blijven wonen.

De kerkenraad heeft daarna de pastorie te huur gezet en nu sinds 2012 wordt de pastorie bewoond.

Diensten en vieringen 
In principe is er iedere zondagmorgen dienst om 9.30 uur. In de ledenvertoeving is o.a. besloten de aanvangstijd van 10.00 uur gelijk te laten lopen met de landelijke wintertijd.
Meestal gaat de eigen predikant voor, en maken wij gebruik van gastpredikanten. De gemeente komt op de vieringen bijeen om gezamenlijk het geloof te beleven. Daarnaast is de zondagse dienst voor veel leden een ontmoetingsmoment en een welkome gelegenheid om tijdens het koffiedrinken bij te praten.

Twee keer per jaar wordt het Avondmaal gevierd. Ieder is daar van harte welkom.

Vredesgemeente 
Onze doopsgezinde gemeente wil een gemeenschap van christenen zijn die op eigentijdse wijze, ondogmatisch en met begrip voor de grote onderlinge verschillen in geloofsbeleving, hun opdracht en verantwoordelijkheid in de wereld vorm willen geven. Wij willen een gastvrije vredesgemeente zijn voor jong en oud. 
Doopsgezinden kennen de volwassenendoop, d.w.z. dat men. lid wordt wanneer men zich heeft laten dopen na een eigen belijdenis te hebben geschreven.

Weliswaar is onze doopsgezinde gemeente aangesloten bij een landelijk (A.D.S.) en een provinciaal (F.D.S.) orgaan, toch is zij wat betreft het eigen beleid - dat door de ledenvergadering wordt bepaald - autonoom.

Inhoud overgenomen vanuit eerdere documenten

Voor info kunt u contact opnemen met de voorzitter

Br. Kees Haremaker
tel.: 0511 - 464816

   

Aanwezigen  

We hebben 681 gasten en geen leden online

   

Informatie zaalhuur  

   

Laatste wijziging  

  • Laatste wijziging dinsdag 29 november 2022, 12:56:15.
   

inloggen of registreren  

   

De 5 meest populaire artikelen

 2015-03-31
 2015-03-29
 2015-02-28
1722 Onderhoud
 2015-03-11