h160vermaningkleur

   


bord totaal 2022 2023 def

   
 foto-eerste-steen  439-foto2e-steen

                          

   

Doopsgezinde Gemeente Feanwâlden

Dopen wat mondig is, spreken dat bondig is, vrij in het Christelijk geloven, daden gaan woorden te boven

   
   

diensten gemist

   

Eerst volgende kerkdienst

11 dec 2022;
10:00AM - 11:00AM
Da. Geja Laan bijz. Adventsviering
25 dec 2022;
10:00AM - 12:00PM
Da. Geja Laan, Kerstmis viering
   

Nysbrief 'De Skeakel Feanwâlden'

20 jan 2023
06:00PM -
inleveren kopy Nysbrief De Skeakel Feanwâlden
28 jan 2023
08:00AM - 05:00PM
Maandelijkse verschijning Nysbrief 'De Skeakel Feanwâlden'
   

Volgende ledenvertoeving

Geen evenementen
   

Activiteiten agenda

30 nov 2022
02:00PM - 04:00PM
Gesprekskring
10 feb 2023
02:00PM - 04:00PM
Leeskring, Daar waar de kreeften zingen, boek van Delia Owens
   
   


Beste: Gast

Kerkdiensten:


In principe is er iedere zondagmorgen om 9.30 uur dienst, behalve tijdens de wintertijd is dat 10.00 uur.
In de kerk is een goed werkende ringleiding aanwezig
In de zomermaanden zijn er een aantal gecombineerde diensten die ook elders kunnen worden gehouden. Dat kan zijn in of Buitenpost, Damwoude, of Zwaagwesteinde. 

Ongeveer zes keer per jaar vinden er gezamenlijke diensten plaats met de Gemeenten van Zwaagwesteinde, Damwoude en Buitenpost. 
De kerkenraad tracht dit aantal zo beperkt mogelijk te houden, omdat de diensten zoveel mogelijk normaal door moeten gaan. 

Het preekrooster vindt u in het kerkblad 'De Schakel, in de halfjaarlijkse kalender, en natuurlijk op deze website.
De regionale pers geeft wekelijks informatie over de kerkdiensten. 

Na de kerkdienst is er gelegenheid om met elkaar na te praten bij een kopje koffie. Bijzondere diensten: In de loop van het jaar worden tal van bijzondere diensten en vieringen gehouden.     * 

Avondmaal op Witte donderdag, aan het eind van het kerkelijk jaar of wanneer daartoe aanleiding is.
Iedereen die gemeenschap met God en met elkaar  wil vieren wordt ervoor van harte uitgenodigd.  * Doop- en toetredingsdiensten. * 
Geboortedankzegging; * Inzegening van een relatie; * Paaswake; * Paasontbijt; * Jongerendienst; * Lente- en herfstdienst; * Kerstviering; * Oudejaarsdienst.

Zondagsschool: 

Bij voldoende deelname is er in het winterseizoen zondagsschool in de Schakel. 

In de 'Schakel' ligt  een kleine keur van publikaties die doopsgezinden zouden kunnen interesseren, uitgestald. 

Tsjerkeriden ( Kerkrijden ): 

Voor diegenen, die niet in staat zijn met eigen vervoer naar de diensten te komen, is er een mogelijkheid om gehaald en/of gebracht te worden. Er zijn verschillende vrijwilligers die dit mogelijk maken het centrale adres hiervoor is: Zr. Marijke Sinnige.

Opnamen van de dienst: 
Elke dienst wordt met behulp van moderne opname apparatuur opgenomen op een zgn stickje
Momenteel staan er een aantal diensten op deze site die men kan downloaden of beluisteren, zie het windowtje aan de bovenkant.

De pastorie:
De pastorie ligt direct naast de Vermaning. Zuiderweg 6 9269 RD Veenwouden, deze wordt nu bewoond door huurders.

Predikant:
Voor een persoonlijk gesprek kunt u met de predikant contact opnemen via email:  .  

Koster:

De koster van de vermaning is  Zr G. Zoethout,  zij wordt bijgestaan door de Zr. & Br. Theunie & Marten van Kammen voor  aanvullende werkzaamheden

Kerkenraad:De kerkenraad bestaat nu uit 5 leden  ( zie voor meer info op de adressen pagina ) Vz:  Br. C. Haremaker,  Secretariaat: Br. Tj. Stap. De vergaderingen worden als regel 1 x per maand vrijdag s'middags gehouden,  (zie het kadertje aan de rechterkant)

Boekhouding:

De boekhouding wordt verzorgd door Zr. Marijke Sinnige. Zij beheert de rekening bij de Rabobank: NL75RABO0343301687
Financieel adviseur is  br. W. A. de Vries.

Ledenadministratie:
De ledenadministratie wordt beheert door Zr. Klaske vd Wal-Stuiver 

Kerkblad:
Kerkblad  'De Schakel'  komt ongeveer 6 x per jaar uit, iedereen kan zich abonneren voor een bedrag
van € 12,-- per jaar. 
Bij betaling na 1 juni: € 14,- te storten op  Rabobank: NL75RABO0343301687.

Voor de adressen zie de colofon van de Schakel onder het knopje in de linker kolom 

Organist: Wiebe Joostema, en wij maken ook gebruik van verschillende oproepbare organisten.

   

Aanwezigen  

We hebben 466 gasten en geen leden online

   

Informatie zaalhuur  

   

Laatste wijziging  

  • Laatste wijziging dinsdag 29 november 2022, 12:56:15.
   

inloggen of registreren  

   

De 5 meest populaire artikelen

 2015-03-31
 2015-03-29
 2015-02-28
1722 Onderhoud
 2015-03-11