DOOPSGEZINDE GEMEENTE FEANWÂLDEN
Luchtfoto kerk ovaal

als de deur open staat bent U van harte welkom

Het is wintertijd, en vandaag is het  

vrijdag 1 december 2023 in week 48

zondagse diensten:

zondag 3 december aanvang 10.00 uur, voorganger; Zr. Jolanda Valk

       

   

Beste gast,

voorpagina van de site van de Doopsgezinde Gemeente Feanwâlden.